อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ Eagle The Tour

รายการ (ตัวอย่าง จังหวัด)ระยะทาง
โดยประมาณ (กม.)
รถมินิบัส 15ที่นั่ง,
รถตู้เบนซ์ Sprinter /วัน
ภายใน กทม. และปริมณฑล50-1004,000
อยุธยา, อ่างทอง, ชัยนาท, นครนายก, ราชบุรี, กาญจนบุรี, พัทยา, ชะอำ, หัวหิน ฯลฯ (เกิน 100กม.)100 – 3005,000
ระยอง, จันทบุรี, ตราด, นครราชสีมา, ขอนแก่น, เพชรบูรณ์, พิษณุโลก, สุโขทัย, ฯลฯ (เกิน 300กม.)300 – 5005,500
ระนอง, สุราษฎร์ธานี, กระบี่, ตรัง, ภูเก็ต, อุบลฯ, อุดรฯ, เลย, น่าน, ลำปาง, เชียงใหม่, เชียงราย ฯลฯ (เกิน 500กม.)600 – 1,0006,000
รายการ (ตัวอย่าง จังหวัด)ระยะทาง
โดยประมาณ (กม.)
รถบัสชั้นเดียว 40 ที่นั่ง 12 เมตร/วัน
ภายใน กทม. และปริมณฑล50-1005,000 – 7,000
อยุธยา, อ่างทอง, ชัยนาท, นครนายก, ราชบุรี,กาญจนบุรี,
พัทยา, ชะอำ, หัวหิน ฯลฯ (เกิน 100กม.)
100 – 30010,000 – 12,000
ระยอง, จันทบุรี, ตราด, นครราชสีมา, ขอนแก่น, เพชรบูรณ์, พิษณุโลก, สุโขทัย ฯลฯ (เกิน 300กม.)300 – 50012,000 – 14,000
ระนอง, สุราษฎร์ธานี, กระบี่, ตรัง, ภูเก็ต, อุบลฯ, อุดรฯ, เลย,
น่าน, ลำปาง, เชียงใหม่, เชียงราย ฯลฯ (เกิน 500กม.)
600 – 1,00014,000 – 18,000
รายการ (ตัวอย่าง จังหวัด)ระยะทาง
โดยประมาณ (กม.)
รถบัสชั้นเดียว 44-46 ที่นั่ง 15 เมตร/วัน
รถบัสชั้นเดียว 30-32 ที่นั่ง (วีไอพี) 15 เมตร/ วัน

ภายใน กทม. และปริมณฑล50-1006,000 – 8,000
อยุธยา, อ่างทอง, ชัยนาท, นครนายก, ราชบุรี, กาญจนบุรี, พัทยา, ชะอำ, หัวหิน ฯลฯ (เกิน 100กม.)100 – 30010,000 – 13,000
ระยอง, จันทบุรี, ตราด, นครราชสีมา, ขอนแก่น, เพชรบูรณ์, พิาณุโลก, สุโขทัย ฯลฯ (เกิน 300กม.)300 – 50012,000 – 14,000
ระนอง, สุราษฎร์ธานี, กระบี่, ตรัง, ภูเก็ต, อุบลฯ, อุดรฯ, เลย,
น่าน, เชียงใหม่, เชียงราย ฯลฯ (เกิน 500กม.)
600 – 1,00015,000 – 19,000
รายการ (ตัวอย่าง จังหวัด)ระยะทาง
โดยประมาณ (กม.)
รถบัส 2ชั้น 50ที่นั่ง 12 เมตร/วัน
รถบัส 2ชั้น 30-32 ที่นั่ง (วีไอพี) 12 เมตร /วัน
ภายใน กทม. และปริมณฑล50-1006,000 – 8,000
อยุธยา, อ่างทอง, ชัยนาท, นครนายก, กาญจนบุรี, พัทยา, ชะอำ, หัวหิน ฯลฯ (เกิน 100กม.)100 – 30010,000 – 13,000
ระยอง, จันทบุรี, ตราด, นครราชสีมา, ขอนแก่น, เพชรบูรณ์, สุโขทัย ฯลฯ (เกิน 300กม.)300 – 50012,000 – 14,000
ระนอง, สุราษฏร์ธานี, กระบี่, ตรัง, ภูเก็ต, อุบลฯ, อุดรฯ, เลย,
น่าน, เชียงใหม่, เชียงราย ฯลฯ (เกิน 500กม.)
600 – 1,00015,000 – 19,000

หมายเหตุ

 1. ราคาค่าเช่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรแกรมการเดินทาง และจำนวนวันเดินทาง,จำนวนรถที่ใช้, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตตฤกษ์, เส้นทางและราคาน้ำมัน
 2. ราคาดังกล่าวได้รวมค่าพนักงาน ,ค่าน้ำมันเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นรถมินิบัส,รถตู้สปรินเทอร์ ยังไม่รวมค่าน้ำมัน
 3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าทางด่วน / ค่าผ่านทาง / ค่าที่จอดรถ / ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 4. กรณีวิ่งนอกเหนือโปรแกรมที่ตกลงกันไว้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตาม เวลา และระยะทาง ที่ใช้รถ
 5. เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารที่แจ้งราคาโดยประมาณ มิใช่ใบเสนอราคา
 6. รายได้จากการจ้างเหมารถ เป็นการบริการประเภทขนส่งในราชอาณาจักรไทย ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 7. สถานศึกษา, มหาวิทยาลัย, องค์กรทางศาสนาและเพื่อการกุศล และองค์กรเพื่อสาธารณะ อื่นๆ สามารถสอบถามส่วนลดพิเศษ*ได้จากพนักงานขาย

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ทำสัญญาก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 30% ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางหรือวันเดินทาง อย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้เงื่อนไขการชำระเงิน
  สามารถตกลงได้กับเจ้าหน้าที่/พนักงานขาย
 2. มีบริการพิเศษ น้ำดื่ม, ผ้าเย็น, 1 ชุด วันแรกของการเดินทาง ตามจำนวนผู้โดยสาร(สงวนสิทธิ สำหรับการเดินทางระยะใกล้มาก,การเดินทางไม่เต็มวัน,การเดินทางที่ได้รับส่วนลดพิเศษ)
 3. หากลูกค้าต้องการ ขนม ของว่าง นำ้ดื่ม ผ้าเย็น หรือของเสิร์ฟอื่นๆ บริการบนรถเพิ่มเติม สามารถสั่งเพิ่มได้ มีบริการ ผ้าห่ม หมอน สำหรับการเดินทางระยะไกล หากต้องการ รถนำขบวน, ไกด์, บัสโฮสเตส ฯลฯ สามารถแจ้งได้ล่วงหน้า
 4. ประกันภัยคุ้มครองที่นั่งละ 100,000บาท และค่ารักษาพยาบาลที่นั่งละ 50,000บาท

การจองจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ”ชำระค่ามัดจำ/สั่งซื้อสั่งจ้าง”แล้วเท่านั้น หากไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองรถได้ทันที

 • เงินสด ที่สำนักงาน สุคนธสวัสดิ์ (ในวันและเวลาทำการ)
 • เช็ค สั่งจ่ายในนาม บริษัท ดั้บเบิ้ลยูคาร์โก้เซอร์วิส จำกัด ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 • โอนเงินเข้าบัญชี ตามรายการแนบ
 • ชำระเงินโดยวางบิล/สั่งซื้อ สั่งจ้าง (PO) * โปรดแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ เพื่อตกลงการชำระเงิน

*โปรดส่งเอกสาร หนังสือรับรองบริษัท หรือ ภพ.20 หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อประกอบการรับเงิน*

ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : นาย ทวี วงศ์บพิธ
สาขา : เดอะคริสตัล พาร์ค
เลขที่บัญชี : 407-7-52073-4 (ออมทรัพย์)

ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี : นาย ทวี วงศ์บพิธ
สาขา : ลาดปลาเค้า
เลขที่บัญชี : 199-1-16983-3 (ออมทรัพย์)

ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี : นาย ทวี วงศ์บพิธ
สาขา : เดอะคริสตัล
เลขที่บัญชี : 906-0-17634-5 (ออมทรัพย์)

ธนาคาร : ธนาคารทหารไทยธนชาต
ชื่อบัญชี : นาย ทวี วงศ์บพิธ
สาขา : เดอะคริสตัล
เลขที่บัญชี : 258-2-10348-3 (ออมทรัพย์)

ธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี : บจก.ดั้บเบิ้ลยูคาร์โก้เซอร์วิส
สาขา : สี่แยกวังหิน
เลขที่บัญชี : 757-2-42849-9 (ออมทรัพย์)

ธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี : บจก.ดั้บเบิ้ลยูคาร์โก้เซอร์วิส
สาขา : เดอะคริสตัล
เลขที่บัญชี : 673-0-00306-9 (กระแสรายวัน)

ธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี : บจก.ดั้บเบิ้ลยูคาร์โก้เซอร์วิส
สาขา : เดอะคริสตัล
เลขที่บัญชี : 673-1-10094-5 (ออมทรัพย์/พร้อมเพย์)

ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี : บจก.ดั้บเบิ้ลยูคาร์โก้เซอร์วิส
สาขา : อาคารเสริมมิตร
เลขที่บัญชี : 085-0-15098-1 (ออมทรัพย์)

ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี : บจก.ดั้บเบิ้ลยูคาร์โก้เซอร์วิส
สาขา : เสนานิคม
เลขที่บัญชี : 223-3-02028-4 (กระแสรายวัน)

** สามารถออก หนังสือรับรองการ หัก ณ ที่จ่าย 1% (ค่าขนส่ง) กรุณาหักภาษีไว้ก่อนชำระเงินค่าเช่าเหมา โดยออก หัก ณ ที่จ่ายในนาม
บริษัท ดั้บเบิ้ลยูคาร์โก้เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-57040-73-0
425/1 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ส่งสำเนา หนังสือรับรองการ หัก ณ ที่จ่าย ด้วยทุกครั้ง ทาง Email : [email protected] | Line ID : @eagle_wcs

การยกเลิก/เลื่อน การเดินทาง

 1. โปรดแจ้งเลื่อนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
 2. กรณีแจ้งยกเลิก ก่อนวันเดินทาง จะริบเงินมัดจำ หรือ หัก 30% ของค่าเช่าเหมา ส่วนที่เหลือจะคืนให้ผู้ว่าจ้าง
  (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่การพิจารณาของบริษัทฯ ในการคืนเงินให้กับผู้ว่าจ้าง)

เงื่อนไขการใช้รถ

 1. เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร รถจำกัดความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม. และกรุณาคาดเข็มขัดนิรภัย ตลอดการเดินทาง
 2. รถวิ่งตามเส้นทางหรือตามโปรแกรมการเดินทาง ที่ตกลงกันไว้ในใบเสนอราคา เท่านั้น และใช้บริการรถได้วันละไม่เกิน 12 ชม.
 3. กรณีวิ่งนอกเส้นทาง ตามที่ตกลงไว้ หรือใช้บริการรถเกิน 12 ชม. จะมีค่าใช้ได้เพิ่มเติม ดังนี้
  ค่านอกเวลา 500 บาท ต่อ 1 ชม. (ส่วนที่น้อยกว่า 1 ชม. คิดเพิ่มเป็น 500 บาท)
 4. รถวิ่งตามเส้นทางที่สามารถวิ่งผ่านได้เท่านั้น ผู้ว่าจ้าง ต้องจัดเตรียมรถเพื่อการเดินทางต่อไป

ความรับผิดชอบ

 1. บริษัทฯ มีหน้าที่เป็นตัวแทนในการให้บริการรถโดยสาร มิอาจรับผิดชอบต่อความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต่อทรัพย์สิน, ร่างกาย, ค่าใช้จ่าย อันเกิดจากภัยธรรมชาติ โจรกรรม จลาจล และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออการควบคุมของ บริษัทฯ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร. 095-8515222, 096-8578670
Line : @eagle_wcs
eagle-the-tour.local
FB : Eagle The Tour บริการรถบัสเช่าเหมา

ขอใบเสนอราคา

Quatation
ประเภทรถที่ต้องการใช้ ( Bus types )

Maximum file size: 8.39MB

รู้จัก Eaglethetour จากไหน? ( How did you hear about us? )

Scroll to Top